Info Pomoć  

 Početna za: SILICIJ, Si  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 14
Relativna atomska masa 28,0855
Naziv na hrvatskom Silicij
Internacionalni naziv Silicium
Oksidacijska stanja 2, [4]
Talište / Vrelište (K) 1683 / 2628
Elektronegativnost 1,90 / 4,77 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 3s23p2
Element je Polumetal
Spada u grupu 14 / IVa
Spada u skupinu Ugljikova skupina

SILICIJ, Si
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

FIZIKALNI PODACI

Talište/K: 1683
Vrelište/K: 2628
Hspajanja/kJ mol^-1: 39,6
Hisparavanja/kJ mol^-1: 383,3
Gustoća/kg m^-3: 2329 [293 K], 2525 [(l) talište]
Toplinska vodljivost/W m^-1 K^-1: 148 [300 K]
Molarni volumen/ cm^3: 12,06
Magnetska masena susceptibilnost/ kg^-1 m^3: -1,8 x 10^-9 (s)

Termodinamičke karakteristike (298,15 K  0,1 MPa)

Stanje fH°0/kJ mol^-1 fG°0/kJ mol^-1 S°/J K^-1 mol^-1 Cp/J K^-1 mol^-1
(s) 0 0 18,83 20,00
(g) 455,6 411, 167,97 22,251

 

  Početna za: SILICIJ, Si  

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku