Info Pomoć  

 Početna za: SILICIJ, Si  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 14
Relativna atomska masa 28,0855
Naziv na hrvatskom Silicij
Internacionalni naziv Silicium
Oksidacijska stanja 2, [4]
Talište / Vrelište (K) 1683 / 2628
Elektronegativnost 1,90 / 4,77 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 3s23p2
Element je Polumetal
Spada u grupu 14 / IVa
Spada u skupinu Ugljikova skupina

SILICIJ, Si
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

IZOTOPI

Broj izotopa (uključujući nuklearne izomere): 11
Masa izotopa:
od 24 do 34

Ključni izotopi

Nuklid: 28^Si 29^Si 30^Si
Atomska masa: 27,9769271 28,9764949 29,9737707
Prirodna količina (%): 92,23 4,67 3,10
Nuklearni spin: 0+ 1/2+ 0+
Nuklearni magnetski moment: 0 -0,55529 0
Korištenje: E E, NMR E

 Početna za: SILICIJ, Si

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku