Info Pomoć  

 DUŠIK, N  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 7
Relativna atomska masa 14,00674
Naziv na hrvatskom Dušik
Internacionalni naziv Nitrogenium
Oksidacijska stanja -3, -2, -1, 0, 2, 3, 4, [5]
Talište / Vrelište (K) 63,29 / 77,4
Elektronegativnost 3,04 / 7,3 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 2s22p3
Element je Nemetal
Spada u grupu 15 / Va
Spada u skupinu Dušikova skupina

DUŠIK, N
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

OPĆENITO O ELEMENTU

Internacionalni naziv Naziv na Francuskom Naziv na Engleskom Naziv na Hrvatskom Naziv na Talijanskom Naziv na Nizozemskom Naziv na Njemačkom Naziv na Portugalskom Naziv na Španjolskom Naziv na Švedskom
Nitrogenium Azote Nitrogen Dušik Azoto Stikstof Stickstoff Nitrogênio Nitrógeno Kväve

 

Također nitrogen, bezbojan plin bez mirisa i okusa, nešto lakši od zraka, slabo topljiv u vodi. U prirodi se pojavljuje pretežno (99%) u elementarnom stanju, kao sastojina zraka (kojeg sačinjava 4/5 po volumenu), u vulkanskim ekshalacijama, u mnogim mineralnim vodama i dr. Vezan dolazi u prirodi u obliku nitrata (npr. u čilskoj salitri) i nitrita, u amonijaku i amonijskim solima, a najčešće u mnogim organskim spojevima, osobito u životinjskim i biljnim bjelančevinama. Dušik se dosta teško spaja s drugim elementima; ne gori niti podržava gorenje iako se pod pogodnim okolnostima može spojiti s kisikom u dušik-oksid (NO), s vodikom u amonijak i s nekim metalima u nitride, npr. Li3N, litij-nitrid i Ca3N2, kalcij-nitrid. Sinteza amonijaka ima veliko tehničko značenje kao najvažniji način za dobivanje dušičnih spojeva iz slobodnog dušika u atmosferi (vezanje ili fiksacija dušika; amonijak). Drugi načini za vezanje atmosferskog dušika jesu: proizvodnja kalcij-cijanamida i oksidacija dušika u električnom luku (nitratna kiselina). Neki mikroorganizmi imaju sposobnost da asimiliraju elementarni dušik iz zraka, npr. Nitrobacter, pa Bacterium radicicola i Rhizobium leguminosarum koji žive u simbiozi s lepirnjačama (djetelina npr.) stvarajući na njihovu korijenju sitne kvržice (biološka fiksacija dušika). Ostali organizmi mogu asimilirati dušik samo u vezanom obliku, pa se odatle vidi važnost fiksacije dušika za poljoprivredu i ishranu.


Slika 1. - Ova slika je preuzeta sa 
www.chemsoc.org
stranice. Prikazuje
električno pražnjenje u struji Dušika.

Spojevi dušika: od anorganskih spojeva dušika najvažniji su nitratna kiselina i amonijak; nadalje: dušik-oksidu (dinitrogen-oksid), N2O, rajski plin, plin bez boje i mirisa, sladunjava okusa, služi u medicini kao blagi narkotik; dušik-oksid (NO), plin bez boje, mirisa i okusa, nastaje iz elemenata na visokoj temperaturi (električnog luka) kao i sagorijevanjem amonijaka; s kisikom se oksidira na dušik-dioksid (NO2) pa je stoga međuprodukt pri proizvodnji nitratne kiseline iz atmosferskog dušika. Dušik-trioksid (N2O3) postojan je samo kao tamno-modra tekućina vrelišta 3,5°C, pri isparavnju se raspada na NO i NO2. S vodom daje nitritnu kiselinu (HNO2), postojanu samo u vodenoj otopini; pri grijanju te otopine nastaju nitratna kiselina i dušik-oksid. Dušik-dioksid (NO2) je tamnocrven plin čije se molekule pri nižim temperaturama po dvije spajaju dajući bezbojan plin, dušik-tetroksid (NO4); nastaje raspadanjem nitratne kiseline i nitrata kao i oksidacijom dušik-oksida.

Opća encikopedija (1977) 3. izdanje (osam svezaka). Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb.

 DUŠIK, N

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku