Info Pomoć  

 Početna za: SILICIJ, Si  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 14
Relativna atomska masa 28,0855
Naziv na hrvatskom Silicij
Internacionalni naziv Silicium
Oksidacijska stanja 2, [4]
Talište / Vrelište (K) 1683 / 2628
Elektronegativnost 1,90 / 4,77 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 3s23p2
Element je Polumetal
Spada u grupu 14 / IVa
Spada u skupinu Ugljikova skupina

SILICIJ, Si
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

BIOLOŠKI PODACI

Biološka uloga: Esencijalan je za neke vrste, a moguće i za čovjeka.

Toksičnost:  Nije toksičan kao čisti silicij, silicijev dioksid ili silikati.

Opasnosti: Vlakna nekih silikata kao npr. minerala azbestnog tipa su karcinogena.

Količina u čovjeku

Krv/mg dm^-3: 3,9
Kosti/ppm: 17
Jetra/ppm: 12 - 120
Mišići/ppm: 100 - 200
Dnevno potrebna količina: 18 - 1200 mg
Ukupna masa elementa u 70 kg teškoj (prosječnoj) osobi: 1 mg

 

  Početna za: SILICIJ, Si

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku