Info Pomoć  

 Početna za: SILICIJ, Si  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 14
Relativna atomska masa 28,0855
Naziv na hrvatskom Silicij
Internacionalni naziv Silicium
Oksidacijska stanja 2, [4]
Talište / Vrelište (K) 1683 / 2628
Elektronegativnost 1,90 / 4,77 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 3s23p2
Element je Polumetal
Spada u grupu 14 / IVa
Spada u skupinu Ugljikova skupina

SILICIJ, Si
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

MINERALI I PROIZVODNJA

Minerali: Zemljina kora je većim dijelom sastavljena od silikatnih minerala. Ovdje navodimo samo varijacije silicijevog dioksida.

 

Mineral Formula Gustoća Tvrdoća Struktura
Kristobalit SiO2 2,33 tetragonska
Opal* SiO2 x nH2O 2 5,5 -6,5 amorfna
Kvarc alfa-SiO2 2,655 7 romboedarska
Tridimit SiO2 2,26 7 monoklinska

*može biti u duginim bojama pa se koristi kao dragi kamen

Glavne rude: kvarc (najrašireniji mineral na Zemlji), talk

Svjetska proizvodnja/m^3 godina: 5000 (elektronska namjena, tj. čisti silicij); 480000 (metalurška namjena); 3,4 x 10^6 ferosilicij.

Rezerve: neograničene

Pakiranje (uobičajeno): Nabavljivo u obliku praha i u komadima. (SIGURNO)

 

 Početna za: SILICIJ, Si

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku