Info Pomoć  

 ARSEN, As  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 33
Relativna atomska masa 74,92159
Naziv na hrvatskom Arsen
Internacionalni naziv Arsenum
Oksidacijska stanja -3, 3, 5
Talište / Vrelište (K) 1090 (pod tlakom) / 889 (sublimira)
Elektronegativnost 2,18 / 5,3 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 3d104s24p3
Element je Polumetal
Spada u grupu 15 / Va
Spada u skupinu Dušikova skupina

ARSEN, As
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

OPĆENITO O ELEMENTU

Internacionalni naziv Naziv na Francuskom Naziv na Engleskom Naziv na Hrvatskom Naziv na Talijanskom Naziv na Nizozemskom Naziv na Njemačkom Naziv na Portugalskom Naziv na Španjolskom Naziv na Švedskom
Arsenum Arsenic Arsenic Arsen Arsenico Arseen Arsen Arsênic Arsénico Arsenik

 

Postoji u dvije alotropske modifikacije: sivi arsen nalazi se u prirodi, krt je i metalnog sjaja; žuti arsen dobiva se sublimacijom arsenskih para, nepostojan je, djelovanjem svjetlosti i topline prelazi u sivu modifikaciju. Izgaranjem na zraku arsen razvija miris češnjaka. Arsen i njegovi spojevi, u kojima je on trovalentan i peterovalentan, veoma su otrovni. Dobiva se iz rude arsenopirita (arsenske pakovine) grijanjem bez pristupa zraka, pri čemu arsen sublimira; dobiva se i vođenjem para arsenika kroz užareni koks. Arsen se dodaje metalima da ih učini tvrdima, pa služi za pravljenje sačme, štamparskih slova, legura za lemljenje.


Slika 1. - Ova slika je preuzeta sa 
www.chemsoc.org
stranice. Prikazuje
Arsen u elementarnom stanju.

Spojevi arsena: spoj arsena s vodikom, arsenovodik, AsH3, izvanredno je otrovan, a nastaje često pri radu sa sirovinama koje sadržavaju arsen. Arsen-trioksid (arsenik, otrovno brašno), As2O3, dobiva se prženjem arsenskih ruda, ili arsenonosnog materijala, i kondenzacijom sublimiranih para; to je bijeli prah bez mirisa, slatkasta okusa, slabo topljiv u vodi, jak otrov, ali se čovjek može postepeno priviknuti i na veće doze; služi za pravljenje drugih arsenskih spojeva, u medicini, za bistrenje stakla, u bojadisarstvu, proizvodnji šešira, za konzerviranje drva, kože, preparata itd. As2O3 je anhidrid arsenitne kiseline, H3AsO3, i s bazama daje soli arsenite od kojih neki služe za tamanjenje štetočina. Arsenatna kiselina, H3AsO4, dobiva se grijanjem arsenika s nitratnom kiselinom, služi u proizvodnji boja i za pravljenje organskih arsenskih preparata; njene soli, arsenati, služe u bojadisarstvu, za konzerviranje drva i tamanjenje štetočina. Arsen-disulfid, As2S2, (kao mineral: realgar) služi za skidanje dlaka u industriji kože i za bijelu vatru kod vatrometa. Arsen-trisulfid, As2S3, (auripigment) služi za modru vatru i za uništavanje gamadi. Neki organski spojevi arsena mnogo su se upotrebljavali u kemoterapiji sifilisa; danas ih zamjenjuju manje otrovni lijekovi (antibiotici).

Opća encikopedija (1977) 3. izdanje (osam svezaka). Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb.

 ARSEN, As

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku