Info Pomoć  

 Početna za: FOSFOR, P  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 15
Relativna atomska masa 30,973762
Naziv na hrvatskom Fosfor
Internacionalni naziv Phosphor
Oksidacijska stanja -3, -2, 0, 1, 2, 3, [5]
Talište / Vrelište (K) 317,3 (P4), 683 (crveni, pod tlakom) / 553 (P4)
Elektronegativnost 2,19 / 5,62 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 3s23p3
Element je Nemetal
Spada u grupu 15 / Va
Spada u skupinu Dušikova skupina

FOSFOR, P
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

KEMIJSKI PODACI

Otkriće: Otkrio ga je 1669. Hennig Brandt u Hamburgu, Njemačka.

Opis: Bijeli fosfor (P4) je mekan i zapaljiv, dok je crveni fosfor praškast i uglavnom nezapaljiv. Nijedan od ta dva oblika ne reagira sa vodom ili razrijeđenom kiselinom, ali sa lužinama reagiraju i stvaraju plin. Fosforovi spojevi se koriste u gnojivima, insekticidima, obradi metala, deterdžentima, hrani, itd.

Elektronski afinitet (M -> M-)/kJ mol^-1: 44

Radijus / pm
Ionski: P3- 212
Atomski: 115 (crveni), 93 (bijeli)
Kovalentni: 110 (jednostruka veza)
van der Waals: 190

Elektronegativnost

Pauling: 2,19
Allred: 2,06
Apsolutna: 5,62 eV

Oksidacijska stanja

Atom Ljuska

U spojevima

P^-3 [Ar] PH3, Ca3P2
P^-2 s2p5 P2H4
P^0 s2p3 P4
P^1 s2p2 H3PO2 (aq), H2PO2^- (aq)
P^2 s2p1 P2I4
P^3 s2 P4O6, H3PO3 (aq), PF3, PCl3 itd.
P^5 [Ne] P4O10, H3PO4 (aq), H2PO4^- (aq) itd., PF5, PCl5, POCl3, fosfati

 

  Početna za: FOSFOR, P

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku