Info Pomoć  

 Početna  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

? - Kemijski podaci

Elektronski afinitet

 

Elektronski afinitet je "snaga" kojom neki atom privlači neki elektron.

 

Radijus

 
Pod radijusom se podrazumijeva promjer nekog atoma u raznim uvjetima.
Ionski radijus je radijus atoma kojemu je broj elektrona različit od njegovog normalnog stanja, npr. Vodik, H može imati +1 ili -1 elektron s obzirom na njegovo normalno stanje. Atomski radijus je radijus atoma u njegovu normalnom stanju. Kovalentni radijus je radijus atoma koji učestvuje u kovalentnoj vezi. Van der Waalsov radijus je onaj koji atom ima kada se molekule tog atoma privlače tako nazvanim silama*. Izražava se u pm - pikometrima - 10^-12.

*Van der Waalsove sile su sile koje vladaju među molekulama u ne polarnim tekućinama. Suprotne od njih su naprimjer vodikovi mostovi koji djeluju u vodi koja ima bipolarne molekule.

 

Elektronegativnost

 
Elektronegativnost je sila kojom atom drži svoje elektrone. Sila kojom atom privlači elektrone k sebi. Elektronegativnost se u periodnom sustavu penje odozdo prema gore i s lijeva na desno. Prema tome Fluor, F je najelektronegativniji element*. Izražena je na više načina tj. imenovana je po ljudima koji su je na razne načine mjerili.

*Plemeniti plinovi se ne ubrajaju u to jer su kemijski inertni, imaju optimalnu elektronski konfiguraciju, tj. osam elektrona u zadnjoj ljusci.

 

Oksidacijska stanja

 
Oksidacijska stanja u kojima se atom javlja, tj. nabojni broj, je onaj broj koji atom može imati u spojevima ili kao ion. Nabojni broj pokazuje da li neki atom ima višak ili manjak elektrona. Kationi su pozitivnog naboja (+), a anioni negativnog (-). Metali mogu biti samo pozitivnog naboja, a nemetali i polumetali mogu biti i pozitivni negativni.

Primjer: +1 predstavlja manjak elektrona zato što 1 elektron fali do izjednačenja potencijala, tako da cijeli atom nosi naboj onog jednog protona koji nije mogao zadržati svoj elektron koji mu je trebao za izjednačenje.

*Protoni su pozitivnog, a elektroni negativnog naboja.

 

Kovalentne veze

 
Navedene su neke duljine veza između gledanog elementa i drugih elemenata. Duljina je izražena u pm - pikometrima - 10^-12. Navedena je i energija potrebna da se takve veze razore.
 

Standardni redukcijski potencijali

 
Standardni redukcijski potencijali su prikazani u tablici. Sa jedne strane su negativni nabojni brojevi a sa druge pozitivni. Navedena je i energija potrebna da bi se svaka od tih reakcija mogla bez problema odvijati.
 

Dodatne informacije

 
Za sve dodatne informacije pogledajte pomoć.

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi

Prijavi grešku