Info Pomoć  

 Početna za: FOSFOR, P  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 15
Relativna atomska masa 30,973762
Naziv na hrvatskom Fosfor
Internacionalni naziv Phosphor
Oksidacijska stanja -3, -2, 0, 1, 2, 3, [5]
Talište / Vrelište (K) 317,3 (P4), 683 (crveni, pod tlakom) / 553 (P4)
Elektronegativnost 2,19 / 5,62 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 3s23p3
Element je Nemetal
Spada u grupu 15 / Va
Spada u skupinu Dušikova skupina

FOSFOR, P
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

MINERALI I PROIZVODNJA

 

Mineral Formula Gustoća Tvrdoća Struktura
Apatit* Ca5(PO4)3(F,OH) 3,2 5 heksagonska
Fosfofilit Zn2(Fe,Mn)(PO4)2x4H2O 3,109 3 - 3,5 monoklinska
Tirkiz CuAl6(PO4)(OH)8x5H2O 2,84 5 - 6 triklinska
Vivianit Fe3(PO4)2x8H2O 2,68 1,5 - 2 monoklinska

*fluoridni oblik je poznat i kao fluororapatit

Glavne rude: apatit/fluororapatit (u nepreglednim ležištima); tirkiz (ukrasni kamen)

Svjetska proizvodnja/m^3 godina: 153 x 10^6

Rezerve: 5,7 x 10^9

Pakiranje (uobičajeno): Nabavljivo kao štapići bijelog fosfora (OPASNOST!) i crveni fosfor kao prah ili na komade. (OPREZ!)

 

 Početna za: FOSFOR, P

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku