Info Pomoć  

 Početna za: TELURIJ, Te  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 52
Relativna atomska masa 127,60
Naziv na hrvatskom Telurij
Internacionalni naziv Tellurium
Oksidacijska stanja -2, -1, -1/0, 2, [4], 5, 6
Talište / Vrelište (K) 722,7 / 1263
Elektronegativnost 2,1 / 5,49 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 4d105s25p4
Element je Polumetal
Spada u grupu 16 / VIa
Spada u skupinu Halkogeni elementi

TELURIJ, Te
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

FIZIKALNI PODACI

Talište/K: 722,7
Vrelište/K: 1263,0
Hspajanja/kJ mol^-1: 13,5
Hisparavanja/kJ mol^-1: 50,63
Gustoća/kg m^-3: 6240 [293 K]; 5797 [(l), talište]
Toplinska vodljivost/W m-1 K^-1: 2,35 [300 K]
Molarni volumen/ cm^3: 20,45
Magnetska masena susceptibilnost/ kg^-1 m^3: -3,9 x 10^-9 (s)

Termodinamičke karakteristike (298,15 K  0,1 MPa)

Stanje fH°0/kJ mol^-1 fG°0/kJ mol^-1 S°/J K^-1 mol^-1 Cp/J K^-1 mol^-1
(s) 0 0 49,71 25,73
(g) 196,73 157,08 182,74 20,786

 

  Početna za: TELURIJ, Te  

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku