Info Pomoć  

 BIZMUT, Bi  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 83
Relativna atomska masa 208,98037
Naziv na hrvatskom Bizmut
Internacionalni naziv Bismuthum
Oksidacijska stanja -3, 1, [3], 5
Talište / Vrelište (K) 544,5 / 1883+-5
Elektronegativnost 2,02 / 4,69 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 4f145d106s26p2
Element je Metal
Spada u grupu 15 / Va
Spada u skupinu Dušikova skupina

BIZMUT, Bi
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

OPĆENITO O ELEMENTU

Internacionalni naziv Naziv na Francuskom Naziv na Engleskom Naziv na Hrvatskom Naziv na Talijanskom Naziv na Nizozemskom Naziv na Njemačkom Naziv na Portugalskom Naziv na Španjolskom Naziv na Švedskom
Bismuthum Bismuth Bismuth Bizmut Bismuto Bismut Bismut Bismuto Bismuto Vismut

 

Mekan i krt, crvenkast ili srebrnastobijel metal niskog tališta (271°C). Poznat već u srednjem vijeku, no često su ga zamjenjivali s kositrom i olovom. Nalazi se u prirodi i samorodan, ali najčešće kao oksid Bi2O3 (bizmit) i sulfid Bi2S3 (bizmutski sjajnik), a javlja se i uz bakar, kositar i olovo u njihovim rudama. Bizmut se dobiva iz rude prženjem u oksid i redukcijom s ugljenom ili koksom.


Slika 1. - Ova slika je preuzeta sa 
www.chemsoc.org
stranice. Prikazuje
Bizmut u elementarnom stanju.

Sirovi bizmut rafinira se pretaljivanjem ili elektrolizom. Bizmut je vrlo cijenjena kovina jer se lako tali. Sam se ne upotrebljava, već služi za legure s vrlo niskim talištem (Woodova legura), osobito u elektrotehnici i tiskarstvu. Bizmut je u spojevima trovalentan i peterovalentan. Na zraku izgara u žuti trioksid Bi2O3. Neki spojevi bizmuta služe u medicini (za posipanje rana, liječenje proljeva u organskim preparatima za liječenje sifilisa), u kozmetici, u proizvodnji stakla i za bojenje na porculanu. Topljivi su spojevi bizmuta otrovni.

Opća encikopedija (1977) 3. izdanje (osam svezaka). Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb.

 BIZMUT, Bi

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku