Info Pomoć  

 POLONIJ, Po  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 84
Relativna atomska masa 208,9824 (Po-209)
Naziv na hrvatskom Polonij
Internacionalni naziv Polonium
Oksidacijska stanja -2, 2, [4], 6
Talište / Vrelište (K) 527 / 1235
Elektronegativnost 2,0 / 5,16 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 4f145d106s26p4
Element je Metal
Spada u grupu 16 / VIa
Spada u skupinu Halkogeni elementi

POLONIJ, Po
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

OPĆENITO O ELEMENTU

Internacionalni naziv Naziv na Francuskom Naziv na Engleskom Naziv na Hrvatskom Naziv na Talijanskom Naziv na Nizozemskom Naziv na Njemačkom Naziv na Portugalskom Naziv na Španjolskom Naziv na Švedskom
Polonium Polonium Polonium Polonij Polonio Polonium Polonium Polônio Polonio Polonium

 

Jedan od najrjeđih elemenata u Zemljinoj kori. Izolirala ga je M. Curie-Sklodowska iz uranova smolinca (u kojemu ga ima 0,1 mg/t), a nazvala ga je po svojoj domovini. Uz emisiju alfa i gama-zraka pretvara se u izotop olova; period poluraspada je 138 dana. Kemijski je srodan svojim homolozima, sumporu, selenu i teluru. Proizvodi se u miligramskim količinama bombardiranjem bizmuta neutronima. Služi za proizvodnju izvora neutrona, za eliminiranje statičkog elektriciteta, a dodan elektrodama svjećica u motorima s unutarnjim izgaranjem za paljenje, olakšava njihov rad na niskim temperaturama.


Slika 1. - Ova slika je preuzeta sa 
www.chemsoc.org
stranice. Prikazuje
Polonij u elementarnom stanju.

 

Opća encikopedija (1977) 3. izdanje (osam svezaka). Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb.

 POLONIJ, Po

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku