Info Pomoć  

 TELURIJ, Te  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 52
Relativna atomska masa 127,60
Naziv na hrvatskom Telurij
Internacionalni naziv Tellurium
Oksidacijska stanja -2, -1, -1/0, 2, [4], 5, 6
Talište / Vrelište (K) 722,7 / 1263
Elektronegativnost 2,1 / 5,49 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 4d105s25p4
Element je Polumetal
Spada u grupu 16 / VIa
Spada u skupinu Halkogeni elementi

TELURIJ, Te
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

OPĆENITO O ELEMENTU

Internacionalni naziv Naziv na Francuskom Naziv na Engleskom Naziv na Hrvatskom Naziv na Talijanskom Naziv na Nizozemskom Naziv na Njemačkom Naziv na Portugalskom Naziv na Španjolskom Naziv na Švedskom
Tellurium Tellure Tellurium Telurij Tellurio Teluur Tellur Telúrio Teluro Tellur

 

Otkrio ga je M. V. Reichenstein 1782. Kemijski je srodan sumporu. Elementarni je telurij srebrnasto bijel, metalna sjaja, krt, slab vodič elektriciteta. Zagrijan u zraku, izgara u TeO2, bezbojnu čvrstu tvar netopljivu u kloridnoj kiselini, a topljivu u koncentriranoj nitratnoj i sulfatnoj kiselini i u alkalnim lužinama.


Slika 1. - Ova slika je preuzeta sa 
www.chemsoc.org
stranice. Prikazuje
Telurij u elementarnom stanju.

Telurij je vrlo malo raširen u Zemljinoj kori, u većim koncentracijama nalazi se na malobrojnim ležištima. Samorodan dolazi zajedno sa zlatom i srebrom, a u obliku oksida prvenstveno kao telurit (TeO2). Znatnije tehničke upotrebe nema, prigodno se upotrebljava u fotografiji, keramici, medicini (protiv lepre). Bakar sa 0,5% Te ima visoku električku vodljivost i dobro se obrađuje, pa se upotrebljava u elektrotehnici. Telurna kiselina H6TeO6 (soli: telurati), teški, bezbojni, u vodi teško topljivi kristali. Spojevi telura zovu se teluridi. Svi se spojevi telura lako reduciraju u elementarni telur.

Opća encikopedija (1977) 3. izdanje (osam svezaka). Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb.

 TELURIJ, Te

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku