Info Pomoć  

 ANTIMON, Sb  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 51
Relativna atomska masa 112,760
Naziv na hrvatskom Antimon
Internacionalni naziv Stibium
Oksidacijska stanja -3, 3, 5
Talište / Vrelište (K) 903,89 / 1908
Elektronegativnost 2,05 / 4,85 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 4d105s25p3
Element je polumetal
Spada u grupu 15 / Va
Spada u skupinu Dušikova skupina

ANTIMON, Sb
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

OPĆENITO O ELEMENTU

Internacionalni naziv Naziv na Francuskom Naziv na Engleskom Naziv na Hrvatskom Naziv na Talijanskom Naziv na Nizozemskom Naziv na Njemačkom Naziv na Portugalskom Naziv na Španjolskom Naziv na Švedskom
Stibium Antimone Antimony Antimon Antimonio Antimoon Antimon Antimônio Antimonio Antimon

 

Lat. stibium, sivo-bijeli metal, gustoće 6,69, na običnoj temperaturi vrlo krt, slabe električke vodljivosti. Grijanjem iznad tališta sagorjeva uz razvijanje bijelog dima bez mirisa. Topi se u jakim kiselinama stvarajući soli. Osim sive, antimon je poznat i u drugim nepostojanim modifikacijama (žuta, crna i tzv. eksplozivna modifikacija). Najvažnija mu je ruda antimonit (stibnit), Sb2S3, poznat već 3000 PK. Iz prethodno koncentrirane rude antimon se dobiva na više načina (postupkom prženja i redukcije, taložnim taljenjem sa željezom, direktnim taljenjem rude u šahtnim pećima ili hidrometalurškom preradbom rude), a dobiveni proizvod čisti se od primjesa (željeza, sumpora, arsena) pomoću plamene ili elektrolitičke rafinacije. Metalni antimon sastavni je dio važnih legura, a zbog primjene u vojnoj industriji smatra se strateškom sirovinom. Glavne legure antimona su tvrdo olovo (s olovom i nešto kositra), bijela kompozicija (s kositrom i bakrom) i britanija-metat (sa 90% kositra).


Slika 1. - Ova slika je preuzeta sa 
www.chemsoc.org
stranice. Prikazuje
Antimon u elementarnom stanju.

Spojevi antimona: Antimon (III)-sulfid (krudum), Sb2S3, međuprodukt je pri proizvodnji metala iz antimonita, a poznat je u crnoj (kristalnoj) i narančastoj (amorfnoj) modifikaciji. Antimon(III)-oksid, Sb2O3, dolazi kao mineral valentinit i senarmontit, služi u proizvodnji emajla, bijelog stakla, kao bijeli pigment i u galvanotehnici. Antimon(III)-klorid, SbCl3, higroskopna masa, upotrebljava se i kao katalizator pri organskim reakcijama i kao reagens. Kalij-antimonil-tartarat, K[Sb(OH)2C4H2O6] x 1/2H2O bezbojni kristali, služi kao močilo u proizvodnji boja i kao anestetik u medicini.

Opća encikopedija (1977) 3. izdanje (osam svezaka). Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb.

 ANTIMON, Sb

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku