Info Pomoć  

 Početna za: SELENIJ, Se  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 34
Relativna atomska masa 78,96
Naziv na hrvatskom Selen
Internacionalni naziv Selenum
Oksidacijska stanja -2, -1/0, 1, 2, 4, [6]
Talište / Vrelište (K) 490 / 958,1
Elektronegativnost 2,55 / 5,89 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 3d104s24p4
Element je Polumetal
Spada u grupu 16 / VIa
Spada u skupinu Halkogeni elementi

SELENIJ, Se
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

FIZIKALNI PODACI

Talište/K: 490
Vrelište/K: 958,1
Hspajanja/kJ mol^-1: 5,1
Hisparavanja/kJ mol^-1: 26,32
Gustoća/kg m^-3: 4790 (sivi) [293 K]; 3987 [(l), talište]
Toplinska vodljivost/W m^-1 K^-1: 2,04 [300 K]
Molarni volumen/ cm^3: 16,48
Magnetska masena susceptibilnost/ kg^-1 m^3: -4,0 x 10^-9 (s)

Termodinamičke karakteristike (298,15 K  0,1 MPa)

Stanje fH°0/kJ mol^-1 fG°0/kJ mol^-1 S°/J K^-1 mol^-1 Cp/J K^-1 mol^-1
(s) alfa 0 0 42,442 25,363
(g) 227,07 187,03 176,72 20,820

 

  Početna za: SELENIJ, Se  

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku