Info Pomoć  

 Početna za: LANTAN, La  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 57
Relativna atomska masa 138,9055
Naziv na hrvatskom Lantan
Internacionalni naziv Lanthanum
Oksidacijska stanja 3
Talište / Vrelište (K) 1194 / 3730
Elektronegativnost 1,10 / 3,1 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 5d16s2
Element je Prijel. el. (f orb)
Spada u grupu 3 / IIIb
Spada u skupinu Skandijeva sk.

LANTAN, La
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

FIZIKALNI PODACI

Talište/K: 1194
Vrelište/K: 3730
Hspajanja/kJ mol^-1: 10,04
Hisparavanja/kJ mol^-1: 399,6
Gustoća/kg m^-3: 6145 [298 K]
Toplinska vodljivost/W m^-1 K^-1: 13,5 [300 K]
Molarni volumen/ cm^3: 22,60
Magnetska masena susceptibilnost/ kg^-1 m^3: +1,1 x 10^-8 (s)

Termodinamičke karakteristike (298,15 K  0,1 MPa)

Stanje fH°0/kJ mol^-1 fG°0/kJ mol^-1 S°/J K^-1 mol^-1 Cp/J K^-1 mol^-1
(s) 0 0 56,9 27,11
(g) 431,0 393,56 182,377 22,753

 

  Početna za: LANTAN, La  

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku