Info Pomoć  

 BARIJ, Ba  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 56
Relativna atomska masa 137,327
Naziv na hrvatskom Barij
Internacionalni naziv Baryum
Oksidacijska stanja 2
Talište / Vrelište (K) 1002 / 1910
Elektronegativnost 0,89 / 2,4 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 6s1
Element je Metal
Spada u grupu 2 / IIa
Spada u skupinu Alkalijski metali

BARIJ, Ba
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

OPĆENITO O ELEMENTU

Internacionalni naziv Naziv na Francuskom Naziv na Engleskom Naziv na Hrvatskom Naziv na Talijanskom Naziv na Nizozemskom Naziv na Njemačkom Naziv na Portugalskom Naziv na Španjolskom Naziv na Švedskom
Baryum Baryum Barium Barij Bario Barium Barium Bário Bario Barium

 

Bijeli mekani metal gustoće 3,65, tališta 710°C. U prirodi je najviše raširen kao sulfat (barit). Elementarni barij razmjerno se malo primjenjuje; služi kao dodatak nekim legurama. 


Slika 1. - Ova slika je preuzeta sa 
www.chemsoc.org
stranice. Prikazuje
Barij u elementarnom stanju.

Soli su mu bezbojne, u praškastom stanju bijele, plamen boje zeleno. Najvažnija je sol netopljivi barij-sulfat, BaSO4, koji služi kao kontrastno sredstvo u rendgenologiji. Iz sulfata dobivaju se sve ostale soli barija. Žarenjem s ugljenom sulfat se reducira na sulfid, BaS, koji fosforescira u mraku; upotrebljava se kao depilator. Ako se otopini barij-sulfida doda cink-sulfat, taloži se smjesa barij-sulfata i cink-sulfida: bijela boja litopon. Dodatkom sode otopini barij-sulfida taloži se i barij-karbonat, BaCO3, koji je netopljiv u vodi, a topiv u kiselinama. Otapanjem karbonata u nitratnoj kiselini nastaje barij-nitrat Ba(NO3)2 koji služi u pirotehnici, a otapanjem u solnoj kiselini nastaje barij-klorid, BaCl2, koji služi za dobivanje elementarnog barija i kao reagens u analitičkoj kemiji. Žarenjem barij-karbonata, nitrata ili hidroksida dobiva se barij-oksid, BaO, koji s vodom daje hidroksid Ba(OH)2; vodena otopina barij-hidroksida (baritna voda) služi kao jaka lužina u analitičkoj kemiji. Sve topljive barijeve soli jaki su otrovi.

Opća encikopedija (1977) 3. izdanje (osam svezaka). Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb.

 BARIJ, Ba

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku