Info Pomoć  

 LANTAN, La  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 57
Relativna atomska masa 138,9055
Naziv na hrvatskom Lantan
Internacionalni naziv Lanthanum
Oksidacijska stanja 3
Talište / Vrelište (K) 1194 / 3730
Elektronegativnost 1,10 / 3,1 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 5d16s2
Element je Prijel. el. (f orb)
Spada u grupu 3 / IIIb
Spada u skupinu Skandijeva sk.

LANTAN, La
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

OPĆENITO O ELEMENTU

Internacionalni naziv Naziv na Francuskom Naziv na Engleskom Naziv na Hrvatskom Naziv na Talijanskom Naziv na Nizozemskom Naziv na Njemačkom Naziv na Portugalskom Naziv na Španjolskom Naziv na Švedskom
Lanthanum Lanthane Lanthanum Lantan Lantanio Lanthaan Lanthan Lantânio Lantano Lantan

 

LANTAN, simbol La, kemijski element iz skupine rijetkih zemalja/lantanida kojeg je 1839. g. otkrio C. G. Mosander. Ime mu potječe iz starogrčkog lanthano - skrivam. Iako je svrstan u rijetke zemlje nije rijedak element. Vrijedan izvor su i minerali monacit (koji je glavni izvor lantana), alanit, cerit i bastanzit. Zajedno s cerijem i drugim lantanidima ima ga u monacitu i ceritu. Lantan je srebrnobijel metal, prilično mekan i rastezljiv. Ima heksagonsku kristalnu strukturu. S kisikom iz zraka brzo reagira dajući oksid (La2O3). Stoga površina lantana na zraku brzo gubi sjaj, a ako je metal u prahu ili u obliku pahulja, može doći do samozapaljenja (piroforman je). Lantan se zato pohranjuje u atmosferi inertnog plina. Osim što lako veže kisik, lantan ima veliki afinitet i prema sumporu, dušiku i vodiku pa se koristi za njihovo uklanjanje iz metala. Otapa se u razrijeđenim mineralnim kiselinama. Nalazi se kao smjesa dvaju stabilnih izotopa: 138La (0,089%) i 139La (99,911%), a registrirano je još dvadeset i sedam radioaktivnih izotopa.


Slika 1. - Ova slika je preuzeta sa 
www.chemsoc.org
stranice. Prikazuje
Lantan u elementarnom stanju.

 

Opća encikopedija (1977) 3. izdanje (osam svezaka). Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb.

 LANTAN, La

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku