Info Pomoć  

 Početna za: LANTAN, La  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 57
Relativna atomska masa 138,9055
Naziv na hrvatskom Lantan
Internacionalni naziv Lanthanum
Oksidacijska stanja 3
Talište / Vrelište (K) 1194 / 3730
Elektronegativnost 1,10 / 3,1 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 5d16s2
Element je Prijel. el. (f orb)
Spada u grupu 3 / IIIb
Spada u skupinu Skandijeva sk.

LANTAN, La
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

KEMIJSKI PODACI

Otkriće: Lantan je 1839. otkrio C.G. Mosander u Stockholmu, Švedska.

Opis: Lanatan je mekan, srebrnkasto-bijel metal koji brzo gubi sjaj na zraku i lako gori ako se zapali. Sa vodom reagira i oslobađa se vodik. Lantan se koristi za optičko staklo i u kremenu. Lantanove(III) soli se koriste kao biološki tragači za kalcijem.

Elektronski afinitet (M -> M-)/kJ mol^-1: 50

Radijus / pm
Ionski: La3+ 122
Atomski: 188
Kovalentni: 169

Elektronegativnost

Pauling: 1,10
Allred: 1,08
Apsolutna: 3,1 eV

Oksidacijska stanja

Atom Ljuska

U spojevima

La^3 [Xe] La2O3, La(OH)3, [La(OH2)x]^3+ (aq), La^3+ soli, LaF3, LaCl3 itd., LaOCl, [La(NCS)6]^3-, kompleksi.

 

  Početna za: LANTAN, La

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku