Info Pomoć  

 AKTINIJ, Ac  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 89
Relativna atomska masa 227,0728 (Ac-227)
Naziv na hrvatskom Aktinij
Internacionalni naziv Actinum
Oksidacijska stanja 3
Talište / Vrelište (K) 1320+-50 / 2607+-300
Elektronegativnost 1,1 / 5,3 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 6d17s2
Element je Prijel. el. (f orb)
Spada u grupu 3 / IIIb
Spada u skupinu Skandijeva sk.

AKTINIJ, Ac
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

OPĆENITO O ELEMENTU

Internacionalni naziv Naziv na Francuskom Naziv na Engleskom Naziv na Hrvatskom Naziv na Talijanskom Naziv na Nizozemskom Naziv na Njemačkom Naziv na Portugalskom Naziv na Španjolskom Naziv na Švedskom
Actinium Actinium Actinium Aktinij Attinio Actinium Actinium Actínio Actinio Aktinum

 

Aktinij je radioaktivan element iz skupine aktinoida kojeg je 1899. godine, godinu dana nakon otkrića polonija, otkrio A. Debierne u ostatku obrađenog uranijevog oksida. Nazvao ga je aktinij prema grčkoj riječi aktis  - zraka (sjaj), zbog isijavanja plavičaste svjetlosti. Debierne je pronašao radioaktivni izotop aktinija 227 Ac koji ima vrijeme polu raspada od 21,77 godina. Nezavisno od njega, isti je element 1902. godine pronašao i F. Giesel u izlučevini rijetkih zemalja kao nepoznatu radioaktivnu tvar za koju su naknadno utvrdili, uspoređujući rezultate mjerenja, da se radi o istom, novom elementu.


Slika 1. - Ova slika je preuzeta sa 
www.chemsoc.org
stranice. Prikazuje
Aktinij u elementarnom stanju.

Najzastupljeniji izotop aktinija je 227 Ac koji se najčešće javlja kao proizvod raspada izotopa 235U (poznat i pod nazivom aktiuranij) u koncentracijama od 0.715%. Beta-raspadom 227Ac prelazi u izotop 227Th koji ima vrijeme polu raspada od 18,5 dana, zatim alfa-raspadom prelazi u izotop 223Ra. Dalje se u lancu raspada javlja niz različitih kratkoživućih izotopa, posebno izotopi radona, bizmuta, polonija i olova. Čisti aktinij dolazi u ravnotežu s proizvodima svog raspada nakon 18 dana i predstavlja snažan izvor a-zraka.

Opća encikopedija (1977) 3. izdanje (osam svezaka). Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb.

 AKTINIJ, Ac

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku