Info Pomoć  

 RADIJ, Ra  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 88
Relativna atomska masa 226,0254
Naziv na hrvatskom Radij
Internacionalni naziv Radium
Oksidacijska stanja 2
Talište / Vrelište (K) 973 / 1413
Elektronegativnost 0,89 / n.a.
Konfiguracija zadnje ljuske 7s1
Element je Metal
Spada u grupu 2 / IIa
Spada u skupinu Alkalijski metali

RADIJ, Ra
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

OPĆENITO O ELEMENTU

Internacionalni naziv Naziv na Francuskom Naziv na Engleskom Naziv na Hrvatskom Naziv na Talijanskom Naziv na Nizozemskom Naziv na Njemačkom Naziv na Portugalskom Naziv na Španjolskom Naziv na Švedskom
Radium Radium Radium Radij Radio Radium Radium Rádio Radio Radium

 

Prirodni radioaktivni element iz grupe zemnoalkalijskih elemenata. Pripada najrjeđim elementima u Zemljinoj kori. Kao produkt radioaktivnog raspada urana nalazi se u tragovima u uranskim rudama; daljnjim raspadom, njegovi se atomi pretvaraju u atome radona, a ovi konačno u atome olova Pb-206. Na 1000t eruptivnog stijenja ima u prosjeku samo 2-3 mg radija.


Slika 1. - Ova slika je preuzeta sa 
www.chemsoc.org
stranice. Prikazuje
Radij u elementarnom stanju.

Najbogatija sirovina za proizvodnju radija je uranov smolinac, a 1t sadržava 0,4 g Ra. Dobivanje radija iz ruda koje ga sadržavaju u tako maloj količini mučan je i skup proces, stoga ga do danas (u obliku spojeva) nije na cijelom svijetu proizvedeno ukupno ni 1 kg. Elementarni radij jest metal srodan i sličan kalciju i bariju, može se dobiti elektrolizom radij-klorida. Budući da je radioaktivnost svojstvo atomske jezgre, jednako su radioaktivni spojevi kao i sam metal; stoga se radij redovito proizvodi i upotrebljava u obliku bromida, RaBr2. Radij služi kao izvor zračenja u nuklearnim istraživanjima, za liječenje raka, za industrijsku radiografiju, kontinuirano mjerenje debljine metalnih limova, proizvodnju svijetlećih namaza za brojčanike (u smjesi sa cink-sulfidom), za uklanjanje statičkog elektriciteta u industrijskim uređajima, itd. Za sve te svrhe potrebne su minimalne količine radija; za mnoge se danas više upotrebljavaju jeftinije proizvedeni radioaktivni izotopi od kojih neki imaju mnogostruko jače djelovanje nego radij. Radij su otkrili 1898. Pierre Curie i Marie Curie-Sklodowska u uranovu smolincu, kad su tražili uzrok spontanom zračenju što ga je na tom mineralu opazio Becquerel. Metalni radij dobila je u čistom stanju prvi put Marie Curie 1910.

Opća encikopedija (1977) 3. izdanje (osam svezaka). Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb.

 RADIJ, Ra

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku