Info Pomoć  

 Početna za: ANTIMON, Sb  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 51
Relativna atomska masa 112,760
Naziv na hrvatskom Antimon
Internacionalni naziv Stibium
Oksidacijska stanja -3, 3, 5
Talište / Vrelište (K) 903,89 / 1908
Elektronegativnost 2,05 / 4,85 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 4d105s25p3
Element je polumetal
Spada u grupu 15 / Va
Spada u skupinu Dušikova skupina

ANTIMON, Sb
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

FIZIKALNI PODACI

Talište/K: 903,89
Vrelište/K: 1908
Hspajanja/kJ mol^-1: 20,9
Hisparavanja/kJ mol^-1: 67,91
Gustoća/kg m^-3: 6691 [293 K]; 6483 [(l), talište]
Toplinska vodljivost/W m-1 K^-1: 24,3 [300 K]
Molarni volumen/ cm^3: 18,20
Magnetska masena susceptibilnost/ kg^-1 m^3: -1,0 x 10^-8 (s)

Termodinamičke karakteristike (298,15 K  0,1 MPa)

Stanje fH°0/kJ mol^-1 fG°0/kJ mol^-1 S°/J K^-1 mol^-1 Cp/J K^-1 mol^-1
(s) 0 0 45,69 25,23
(g) 262,3 222,1 180,27 20,79

 

  Početna za: ANTIMON, Sb  

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku