Info Pomoć  

 Početna za: JOD, I  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 53
Relativna atomska masa 126,90447
Naziv na hrvatskom Jod
Internacionalni naziv Iodum
Oksidacijska stanja [-1], 0, 1, 3, 5, 7
Talište / Vrelište (K) 386,7 / 457,50
Elektronegativnost 2,66 / 6,76 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 4d105s25p5
Element je Nemetal
Spada u grupu 16 / VIa
Spada u skupinu Halkogeni elementi

JOD, I
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

KEMIJSKI PODACI

Otkriće: Jod je otkrio Bernard Curtois u Dijonu, francuska 1811. godine.

Opis: Jod je crna, sjajna, nemetalna krutina (I2) koja lako sublimira ukoliko ju se zagrije. Koristi se kao dezinficijens, u farmaceutskoj industriji za proizvodnju lijekova, kao dodatak hrani, kao katalizator i u fotografiji.

Elektronski afinitet (M -> M-)/kJ mol^-1: 295,2

Radijus / pm
Ionski: I- 196
Atomski: /
Kovalentni: 133
van der Waals: 215

Elektronegativnost

Pauling: 2,66
Alred: 2,21
Apsolutna: 6,76 eV

Oksidacijska stanja

Atom Ljuska

U spojevima

I^- [Xe] I^- (aq), HI, KI, itd.
I^0 s2p5 I2, Iˇ3^-, Iˇ5^-, itd.
I^1 s2p4 Iˇn^+, IClˇ2^-, itd.
I^3 s2p2 I4O9 (=I^3+(IOˇ3^-)3), ICl3
I^5 s2 I2O5, HIO3, IOˇ3^- (aq), IF5, IFˇ6^-
I^7 d10 H5IO6, H4IOˇ6^- (aq), itd., HIO4, IOˇ4^- (aq), IF7

  Početna za: JOD, I

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku