Info Pomoć  

 RADON, Ra   

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 86
Relativna atomska masa 222,0176
Naziv na hrvatskom Radon
Internacionalni naziv Radon
Oksidacijska stanja 0, 2
Talište / Vrelište (K) 202 / 211,4
Elektronegativnost 0 / 5,1 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 4f145d106s26p6
Element je Nemetal
Spada u grupu 18 / 0
Spada u skupinu Plemeniti plinovi

RADON, Rn
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

OPĆENITO O ELEMENTU

Internacionalni naziv Naziv na Francuskom Naziv na Engleskom Naziv na Hrvatskom Naziv na Talijanskom Naziv na Nizozemskom Naziv na Njemačkom Naziv na Portugalskom Naziv na Španjolskom Naziv na Švedskom
Radon Radon Radon Radon Radon Radon Radon Rádon Radón Radon

RADON, simbol Rn, prije emanacija, simbol Em, radioaktivni kemijski element iz grupe plemenitih plinova, at. br. 86, izotopi s masenim brojevima 219 (aktinijska emanacija), 220 (torijska emanacija), 222 (radijska emanacija). Nastaje kao međuproizvod pri radioaktivnom raspadu urana, torija i aktinija, a sam se radioaktivnim raspadom pretvara u odgovarajuće izotope olova. Uz plutonij je vjerojatno najrjeđi element na Zemlji, a u tragovima prati sve druge radioaktivne elemente. Rasprostirući se od njih kao plin u njihovu okolinu, čini i nju radioaktivnom. U najnovije doba količina radona u vodi i atmosferi dovodi se u vezu sa seizmičkom aktivnošću.

 

Opća encikopedija (1977) 3. izdanje (osam svezaka). Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb.

 RADON, Rn

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku