Info Pomoć  

 Početna za: JOD, I  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 53
Relativna atomska masa 126,90447
Naziv na hrvatskom Jod
Internacionalni naziv Iodum
Oksidacijska stanja [-1], 0, 1, 3, 5, 7
Talište / Vrelište (K) 386,7 / 457,50
Elektronegativnost 2,66 / 6,76 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 4d105s25p5
Element je Nemetal
Spada u grupu 16 / VIa
Spada u skupinu Halkogeni elementi

JOD, I
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

BIOLOŠKI PODACI

Biološka uloga: Većina joda u prirodi postoji kao jodidni ion, I^-, i takvoga ga uzimamo u tijelo. Esencijalan je mnogim organizmima, uključujući čovjeka.

Toksičnost:  
Toksični unos: 2 mg kao I2. Jodidi su slične toksičnosti kao bromidi.
Smrtonosna doza: čovjek, oralno = 2 g I2. LDˇ50 (NaI, oralno, štakor) = 14000 mg kg^-1

Opasnosti: Jod u svojem elementarnom obliku, I2, je toksičan i njegove pare iritiraju pluća i oči. Najveća dopuštena koncentracija u zraku, pri radu sa jodom, je 1 mg m^-3.

Količina u čovjeku

Krv/mg dm^-3: 0,057
Kosti/ppm: 0,27
Jetra/ppm: 0,7
Mišići/ppm: 0,05 - 0,5
Dnevno potrebna količina: 0,1 - 0,2 mg
Ukupna masa elementa u 70 kg teškoj (prosječnoj) osobi: 12 - 20 mg

 

  Početna za: JOD, I

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku