Info Pomoć  

 KSENON, Xe   

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 56
Relativna atomska masa 131,29
Naziv na hrvatskom Ksenon
Internacionalni naziv Xenonum
Oksidacijska stanja 0, 2, 4, 6, 8
Talište / Vrelište (K) 161,3 / 166,1
Elektronegativnost 2,6 / 5.85 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 4d105s25p6
Element je Nemetal
Spada u grupu 18 / 0
Spada u skupinu Plemeniti plinovi

KSENON, Xe
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

OPĆENITO O ELEMENTU

Internacionalni naziv Naziv na Francuskom Naziv na Engleskom Naziv na Hrvatskom Naziv na Talijanskom Naziv na Nizozemskom Naziv na Njemačkom Naziv na Portugalskom Naziv na Španjolskom Naziv na Švedskom
Xenonum Xénon Xenon Ksenon Xeno Xenon Xenon Xênon Xenón Xenon

U zraku ga ima 0,0005%. Služi za punjenje žarulja i svjetlećih cijevi. Koristi se u prostorijama za testiranje raketnih pogona dizajniranih za rad u vakuumu, tj. za istraživanja svemira. Dobiva se frakcijskom destilacijom zraka.


Slika 1. - Ova slika je preuzeta sa 
www.chemsoc.org
stranice. Prikazuje
spektar boja koje daje Ksenon.

 

Opća encikopedija (1977) 3. izdanje (osam svezaka). Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb.

 KSENON, Xe

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku