Info Pomoć  

 Početna za: GADOLINIJ, Gd  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 64
Relativna atomska masa 157,25
Naziv na hrvatskom Gadolinij
Internacionalni naziv Gadolinium
Oksidacijska stanja 2, 3
Talište / Vrelište (K) 1586 / 3539
Elektronegativnost 1,20 / 3,3 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 4f75d16s2
Element je Prijel. el. (f orb)
Spada u grupu 3 / IIIb
Spada u skupinu Skandijeva sk.

GADOLINIJ, Gd
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

FIZIKALNI PODACI

Talište/K: 1586
Vrelište/K: 3539
Hspajanja/kJ mol^-1: 15,5
Hisparavanja/kJ mol^-1: 311,7
Gustoća/kg m^-3: 7900,4 [298 K]
Toplinska vodljivost/W m^-1 K^-1: 10,6 [300 K]
Molarni volumen/ cm^3: 19,90
Magnetska masena susceptibilnost/ kg^-1 m^3: +6,030 x 10^-5 (s)

Termodinamičke karakteristike (298,15 K  0,1 MPa)

Stanje fH°0/kJ mol^-1 fG°0/kJ mol^-1 S°/J K^-1 mol^-1 Cp/J K^-1 mol^-1
(s) 0 0 68,07 37,03
(g) 397,5 359,8 193,314 25,547

 

  Početna za: GADOLINIJ, Gd  

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku