Info Pomoć  

 Početna za: GADOLINIJ, Gd  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 64
Relativna atomska masa 157,25
Naziv na hrvatskom Gadolinij
Internacionalni naziv Gadolinium
Oksidacijska stanja 2, 3
Talište / Vrelište (K) 1586 / 3539
Elektronegativnost 1,20 / 3,3 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 4f75d16s2
Element je Prijel. el. (f orb)
Spada u grupu 3 / IIIb
Spada u skupinu Skandijeva sk.

GADOLINIJ, Gd
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

SPOJEVI, DOBIVANJE I UPORABA

Kemijsko izdvajanje od ostalih lantanida, koji u nizu od cerija do europija pripada tzv. lakšim lantanidima, teško je i dugotrajno. U konačnoj fazi može se dobiti redukcijom bezvodnog gadolinijevog(III)-fluorida kalcijem.

Gadolinij ima ograničenu upotrebu u konstrukcijskim materijalima nuklearnih elektrana te za dopiranje Gd-Y granata koji se koristi kao medij za generiranje koherentnog mikrovalnog zračenja (tzv. masere po analogiji s laserima kod vidljivog zračenja). Oko 1% proizvodnje gadolinija troši se kao legirajući dodatak željezu i kromu u čelicima jer im poboljšava kemijsku postojanost pri povišenim temperaturama. Gd-Fe granat (popularnog naziva GIGs) Gd6FesO12 ima relativno veliku primjenu u mikrovalnim kontrolnim električnim krugovima, kao međupojasni frekvencijski filter i izolator u mikrovalnoj elektronici.

U spojevima gadolinij ima oksidacijski broj +3. To su npr. gadolinijev(III)-oksid (Gd2O3), gadolinijev(III)-fluorid (GdF3) i gadolinijev(III)-hidroksid (Gd(OH)3). Oksid Gd2O3 koristi se kao osnovna tvar nekih luminiscentnih nanosa katodnih cijevi televizora u boji u kojima je aktiviran (dopiran) europijem. Također se dodaje kao 5%-tna primjesa tzv. magnetskim staklima. Oksisulfid, Gd2O2S, koristi se kao pojačivač djelovanja rengenskog zračenja u medicinskoj dijagnostici. Kao dodatak u leguri s kobaltom, željezom, cerijem i bakrom, (što je sastav legure permanentnog magneta), daje im negativni temperaturni keficijent magnetskog zasićenja. Neke soli gadolinija ispituju se kao potencijalne tvari za tzv. magnetske toplinske crpke (hladila).

 Početna za: GADOLINIJ, Gd

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku