Info Pomoć  

 AMERICIJ, Am  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 95
Relativna atomska masa 243,0614 (Am-243)
Naziv na hrvatskom Americij
Internacionalni naziv Americium
Oksidacijska stanja 2, [3], 4, 5, 6
Talište / Vrelište (K) 1445 / 2880
Elektronegativnost 1,3 / n.a.
Konfiguracija zadnje ljuske 5f77s2
Element je Prijel. el. (f orb)
Spada u grupu 3 / IIIb
Spada u skupinu Skandijeva sk.

AMERICIJ, Am
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

OPĆENITO O ELEMENTU

Internacionalni naziv Naziv na Francuskom Naziv na Engleskom Naziv na Hrvatskom Naziv na Talijanskom Naziv na Nizozemskom Naziv na Njemačkom Naziv na Portugalskom Naziv na Španjolskom Naziv na Švedskom
Americium Américium Americium Americij Americio Americium Americium Amerício Americio Americium

 Americij je umjetno dobiven element iz skupine aktinoida, a budući da se po rednom broju nalazi iza uranija, naziva se i transuranijski element. Izotop 241Am otkrili su krajem 1944. godine G. T. Seaborg i suradnici iz Metalurškog laboratorija Sveučilišta u Chicagu (SAD; danas je to Argonne National Laboratory). Izotop je nastao u reaktoru iz izotopa plutonija 239Pu procesom uzastopnih uhvata neutrona:

239Pu (n, gama) 240Pu (n, gama) 241Pu -> beta -> 241 Am


Slika 1. - Ova slika je preuzeta sa 
www.chemsoc.org
stranice. Prikazuje
Americij u elementarnom stanju.

Danas su poznati izotopi americija masenog broja od 232 do 247 i svi su radioaktivni. Za istraživanje kemijskih i fizikalnih svojstava uglavnom se upotrebljava izotop 241Am koji ima vrijeme poluraspada od 432 godine. U tu svrhu je pogodniji izotop 243 Am s vremenom poluraspada 7370 g., no postupak njegovog dobivanja znatno je složeniji i skuplji pa se primjenjuje manje od prethodnog. Čisti, svježe dobiven americij je bijel, srebrnastog sjaja, koji se vremenom gubi pa površina postaje mutne sivkaste boje. Pretpostavlja se da postoji u dvije kristalne modifikacije; alfa-americij je gusta dvostruka heksagonska slagalina, a beta-americij je kubična slagalina.

Opća encikopedija (1977) 3. izdanje (osam svezaka). Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb.

 AMERICIJ, Am

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku