Info Pomoć  

 EUROPIJ, Eu  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 63
Relativna atomska masa 151,965
Naziv na hrvatskom Europij
Internacionalni naziv Europium
Oksidacijska stanja 2, [3]
Talište / Vrelište (K) 1095 / 1870
Elektronegativnost n.a. / 3,1 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 4f76s2
Element je Prijel. el. (f orb)
Spada u grupu 3 / IIIb
Spada u skupinu Skandijeva sk.

EUROPIJ, Eu
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

OPĆENITO O ELEMENTU

Internacionalni naziv Naziv na Francuskom Naziv na Engleskom Naziv na Hrvatskom Naziv na Talijanskom Naziv na Nizozemskom Naziv na Njemačkom Naziv na Portugalskom Naziv na Španjolskom Naziv na Švedskom
Europium Europium Europium Europij Europio Europium Europium Európio Europio Europium

 

Europij je također kemijski element iz skupine lantanida kojeg je E. A. Demarcay uspio odvojiti od samarija (1896. godie), a 1901. godine i izolirati ga sa zadovoljavajućom čistoćom. No još je 1890. g. Boisbaudran spektroskopskom analizom koncentrata frakcija samarija i gadolinija uočio postojanje oštrih spektralnih linija koje nisu pripadale niti jednom od ova dva elementa. Kasnijim istraživanjem utvrđeno je da su to spektralne linije europija. Potpuno čisti europij dobiven je također tek zadnjih godina.


Slika 1. - Ova slika je preuzeta sa 
www.chemsoc.org
stranice. Prikazuje
Europij u elementarnom stanju.

Čisti metal europija u vakuumu je srebrnosive boje, prostorno centrirane kubične kristalne rešetke. Mekan je i kovak slično olovu, a od svih lantanida je najreaktivniji. Tako na zraku brzo oksidira, a pri temperaturama od 150-180°C dolazi do samozapaljenja. Reagira s vodom, a topljiv je u mineralnim kiselinama. Poznato je dvadeset i devet izotopa europija, od kojih su 151Eu i 153Eu. stabilni i nalaze se u prirodi, a osam radioaktivnih izotopa ima izomerna stanja. Slično ostalim lantanidima dobro apsorbira neutrone pa ima potencijalnu upotrebu u nuklearnoj tehnici.

Opća encikopedija (1977) 3. izdanje (osam svezaka). Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb.

 EUROPIJ, Eu

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku