Info Pomoć  

 Početna za: GADOLINIJ, Gd  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 64
Relativna atomska masa 157,25
Naziv na hrvatskom Gadolinij
Internacionalni naziv Gadolinium
Oksidacijska stanja 2, 3
Talište / Vrelište (K) 1586 / 3539
Elektronegativnost 1,20 / 3,3 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 4f75d16s2
Element je Prijel. el. (f orb)
Spada u grupu 3 / IIIb
Spada u skupinu Skandijeva sk.

GADOLINIJ, Gd
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

IZOTOPI

Broj izotopa (uključujući nuklearne izomere): 23
Masa izotopa:
od 143m do 163

Ključni izotopi

Nuklid: 152^Gd* 154^Gd 155^Gd 156^Gd 157^Gd 158^Gd 160^Gd
Atomska masa: 151,919786 153,920861 154,922618 155,922118 156,923956 157,924019 159,927049
Prirodna količina (%): 0,20 2,18 14,80 20,47 15,65 24,84 21,86
Nuklearni spin: 0+ 0+ 3/2- 0+ 3/2- 0+ 0+
Nuklearni magnetski moment: -0,2591 -0,3399
Korištenje: E E E, NMR E E, NMR E E
*152^Gd je radioaktivan sa vremenom poluraspada 1,1 x 10^14 god. i načinom raspada alfa (2,24 MeV)  

 Početna za: GADOLINIJ, Gd

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku