Info Pomoć  

 KURIJ, Cm  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 96
Relativna atomska masa 247,0703 (Cm-247)
Naziv na hrvatskom Kurij
Internacionalni naziv Curium
Oksidacijska stanja 2, [3], 4
Talište / Vrelište (K) 1610+-40 / n.a.
Elektronegativnost 1,3 / n.a.
Konfiguracija zadnje ljuske 5f76d17s2
Element je Prijel. el. (f orb)
Spada u grupu 3 / IIIb
Spada u skupinu Skandijeva sk.

KURIJ, Cm
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

OPĆENITO O ELEMENTU

Internacionalni naziv Naziv na Francuskom Naziv na Engleskom Naziv na Hrvatskom Naziv na Talijanskom Naziv na Nizozemskom Naziv na Njemačkom Naziv na Portugalskom Naziv na Španjolskom Naziv na Švedskom
Curium Curium Curium Kurij Curio Curium Curium Cúrio Curio Curium

 

Iako kurij slijedi americij u periodnom sustavu, zapravo je bio poznat prije njega kao treći transuranijski element koji je bio otkriven. Kurij su 1944. pripremili G.T. Seaborg,  R.A. James i A. Ghiorso na Berkeleyju, Kalifornija, SAD. Kurij je srebrnkast, radioaktivan metal. Podložan je djelovanju kisika, pare i kiselina, ali ne i lužina. Sam metal je stvoren reakcijom CmF3 sa barijevim parama pri 1200°C. Potencijalni je izotopni izvor energije jer daje 3W toplinske energije po gramu.

Opća encikopedija (1977) 3. izdanje (osam svezaka). Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb.

 KURIJ, Cm

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku