Info Pomoć  

 Početna za: ASTAT, At  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 85
Relativna atomska masa 209,9871
Naziv na hrvatskom Astat
Internacionalni naziv Astate
Oksidacijska stanja [-1], 1, 5
Talište / Vrelište (K) 575 / 610 (est.)
Elektronegativnost 2,2 / 5,3 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 4f145d106s26p5
Element je Nemetal
Spada u grupu 16 / VIa
Spada u skupinu Halkogeni elementi

ASTAT, At
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

FIZIKALNI PODACI

Talište/K: 575 (procjena)
Vrelište/K: 610 (procjena)
Hspajanja/kJ mol^-1: 23,8 (procjena)
Hisparavanja/kJ mol^-1: /
Gustoća/kg m^-3: /
Toplinska vodljivost/W m-1 K^-1: 1,7 [300 K]
Molarni volumen/ cm^3: /
Magnetska masena susceptibilnost/ kg^-1 m^3: /

Termodinamičke karakteristike (298,15 K  0,1 MPa)

Stanje fH°0/kJ mol^-1 fG°0/kJ mol^-1 S°/J K^-1 mol^-1 Cp/J K^-1 mol^-1
(s) 0 0 / /
(g) / / / /

 

  Početna za: ASTAT, At  

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku