Info Pomoć  

 Početna za: ASTAT, At  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 85
Relativna atomska masa 209,9871
Naziv na hrvatskom Astat
Internacionalni naziv Astate
Oksidacijska stanja [-1], 1, 5
Talište / Vrelište (K) 575 / 610 (est.)
Elektronegativnost 2,2 / 5,3 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 4f145d106s26p5
Element je Nemetal
Spada u grupu 16 / VIa
Spada u skupinu Halkogeni elementi

ASTAT, At
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

IZOTOPI

Broj izotopa (uključujući nuklearne izomere): 29
Masa izotopa:
od 196 do 219

Ključni izotopi

Nuklid: 205^At 206^At 207^At 208^At 209^At 210^At 211^At
Atomska masa: 204,986000 205,986580 206,985730 207,986510 208,986149 209,987126 210987469
Vrijeme poluraspada (T1/2) 26,2 min 29,4 min 1,81 h 1,63 h 5,4 h 8,1 h 7,21 h
Način raspada i energija (MeV): beta+, EC (4,5) 90%; alfa (6,020) 10%; gama beta+, EC (5,7) 99%; alfa (5,881) 1%; gama beta+, EC (3,88) 90%; alfa (5,873) 10%; gama beta+, EC (4,93) 99%; alfa (5,752) 1%; gama EC (4,93) 96%; alfa (5,757) 4%; gama EC (3,98) 99,8%; alfa (5,63) 0,2% EC (0,78) 58%; alfa  (5,980) 42%
Nuklearni spin: 9/2+ 5+ 9/2- 6+ 6+ 5+ 9/2-
Nuklearni magnetski moment:
Korištenje:
Ostali izotopi astata imaju vrijeme poluraspada manje od 10 minuta.

 Početna za: ASTAT, At

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku