Info Pomoć  

 Početna za: ARSEN, As  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 33
Relativna atomska masa 74,92159
Naziv na hrvatskom Arsen
Internacionalni naziv Arsenum
Oksidacijska stanja -3, 3, 5
Talište / Vrelište (K) 1090 (pod tlakom) / 889 (sublimira)
Elektronegativnost 2,18 / 5,3 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 3d104s24p3
Element je Polumetal
Spada u grupu 15 / Va
Spada u skupinu Dušikova skupina

ARSEN, As
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

KEMIJSKI PODACI

Otkriće: Vjerojatno ga je prvi izolirao Albertus Magnus (1193. - 1280.)

Opis: Arsen je polumetal sa dva glavna oblika. Sivi alfa-arsen je metalan i krhak, gubi sjaj i gori na kisiku. Arsen je otporan na vodu, obične kiseline i lužine. Ipak, reagira sa vrućim kiselinama i rastaljenim NaOH. Koristi se u legurama, poluvodičima, pesticidima, sredstvima za očuvanje drva i stakla.

Elektronski afinitet (M -> M-)/kJ mol^-1: 26,7

Radijus / pm
Ionski: As5+ 46; As3+ 69
Atomski: 125
Kovalentni: 121
van der Waals: 200

Elektronegativnost

Pauling: 2,18
Allred: 2,20
Apsolutna: 5,3 eV

Oksidacijska stanja

Atom Ljuska

U spojevima

As^-3 [He] AsH3
As^3 s2 As4O6, H3AsO3, H2AsO3^- (aq), AsF3, AsCl3 itd.
As^5 d10 As4O10, H3AsO4^- (aq) itd., NaAsO3, AsF5

 

  Početna za: ARSEN, As

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku