Info Pomoć  

 Početna za: AMERICIJ, Am  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 95
Relativna atomska masa 243,0614 (Am-243)
Naziv na hrvatskom Americij
Internacionalni naziv Americium
Oksidacijska stanja 2, [3], 4, 5, 6
Talište / Vrelište (K) 1445 / 2880
Elektronegativnost 1,3 / n.a.
Konfiguracija zadnje ljuske 5f77s2
Element je Prijel. el. (f orb)
Spada u grupu 3 / IIIb
Spada u skupinu Skandijeva sk.

AMERICIJ, Am
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

KEMIJSKI PODACI

Otkriće: Americij su 1944. otkrili Glen T. Seaborg, R.A. James, L.O. Morgan i A. Ghiorso u Chicagu, Illinois, SAD.

Opis: Americij je radioaktivn, srebrnkast metal, koji se ne pojavljuje prirodno. Sam metal je izoliran reakcijom AmF3 sa metalnim barijem pri 1100°C. Podložan je djelovanju zraka, pare i kiselina, ali ne i lužina. 241^Am se koristi kao izvor zračenja za γ-radiografiju.

Elektronski afinitet (M -> M-)/kJ mol^-1: /

Radijus / pm
Ionski: Am6+ 80; Am5+ 86; Am4+ 92; Am3+ 107
Atomski: 173

Elektronegativnost

Pauling: 1,3
Allred: 1,2 (procjena)
Apsolutna: /

Oksidacijska stanja

Atom Ljuska

U spojevima

Am^2 f7 AmO, AmCl2 itd.
Am^3 f6 Am2O3, AmF3, AmCl3 itd., [AmCl6]^3+, Am^3+ (aq), [Am(C5H53]
Am^4 f5 AmO2, AmF4
Am^5 f4 AmO2^+ (aq) nestabilan zbog redukcije produktima radioaktivnog raspada
Am^6 f3 AmO2^2+ (aq) nestabilan zbog redukcije produktima radioaktivnog raspada

 

  Početna za: AMERICIJ, Am

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku