Info Pomoć  

 PLUTONIJ, Pu  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 94
Relativna atomska masa 244,0642 (Pu-244)
Naziv na hrvatskom Plutonij
Internacionalni naziv Plutonium
Oksidacijska stanja 2, 3, [4], 5, 6, 7
Talište / Vrelište (K) 914 / 3505
Elektronegativnost 1,28 / n.a.
Konfiguracija zadnje ljuske 5f67s2
Element je Prijelazni element
Spada u grupu 3 / IIIb
Spada u skupinu Skandijeva sk.

PLUTONIJ, Pu
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

OPĆENITO O ELEMENTU

Internacionalni naziv Naziv na Francuskom Naziv na Engleskom Naziv na Hrvatskom Naziv na Talijanskom Naziv na Nizozemskom Naziv na Njemačkom Naziv na Portugalskom Naziv na Španjolskom Naziv na Švedskom
Plutonium Plutonium Plutonium Plutonij Plutonio Plutonium Plutonium Plutônio Plutonio Plutonium

 

Plutonij je radioaktivan element iz skupine aktinida i transuranijev element. Proizveli su ga u Berkeleyju 1940. g. G.T. Seaborg, E.M. McMillan, J.W. Kennedy i A.C. Wahl bombardiranjem mete uranija deuteronima ubrzanim u ciklotronu. Ime je dobio po planetu Plutonu. U tragovima je plutonij prisutan u rudama urana gdje se stvara neutronskim zračenjem prirodnog urana. Poznato je petnaest radioaktivnih izotopa plutonija s masenim brojevima od 232 do 246 među kojima je najstabilniji izotop 244Pu s vremenom poluraspada od 8,2 x 10^7 godina. Zapaženo je da se izotopi 236Pu, 237Pu, 238Pu, 239Pu, 240Pu, 242Pu i 244Pu raspadaju spontanom fisijom. Do nuklearne eksplozije dolazi kada se stvori tzv. kritična masa, tj. kada broj nastalih neutrona postane veći od broja apsorbiranih i izazove lančanu reakciju. Najvažniji je izotop Pu-239, koji nastaje u nuklearnom reaktoru djelovanjem neutrona na uran-238; vrijeme njegova poluraspada iznosi 24,360 godina. Plutonij tvori slične spojeve kao i uran. Upotrebljava se kao nuklearno gorivo i kao eksploziv u atomskim bombama. U elementarnom stanju, plutonij je srebrno-bijel reaktivan metal.


Slika 1. - Ova slika je preuzeta sa 
www.chemsoc.org
stranice. Prikazuje
Plutonij u elementarnom stanju.

Opća encikopedija (1977) 3. izdanje (osam svezaka). Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb.

 PLUTONIJ, Pu

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku