Info Pomoć  

 Početna za: AMERICIJ, Am  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 95
Relativna atomska masa 243,0614 (Am-243)
Naziv na hrvatskom Americij
Internacionalni naziv Americium
Oksidacijska stanja 2, [3], 4, 5, 6
Talište / Vrelište (K) 1445 / 2880
Elektronegativnost 1,3 / n.a.
Konfiguracija zadnje ljuske 5f77s2
Element je Prijel. el. (f orb)
Spada u grupu 3 / IIIb
Spada u skupinu Skandijeva sk.

AMERICIJ, Am
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

SPOJEVI, DOBIVANJE I UPORABA

Metalni americij dobiva se redukcijom americijevog trifluorida barijevim parama pri temperaturi 1000-1200°C. Svježe dobiveni metal je bijel, srebrnastog sjaja, koji se vremenom gubi pa površina postaje mutne sivkaste boje. Pretpostavlja se da postoji u dvije kristalne modifikacije; alfa-americij je gusta dvostruka heksagonska slagalina, a beta-americij je kubična slagalina. 

Izotop 241Am se upotrebljava kao izvor ionizirajućeg zračenja u detektorima dima te kao priručni izvor gama-zraka u radiografiji.

Od kemijskih karakteristika poznato je da u kiselim vodenim otopinama postoji kao: Am^3+ (ružičast), Am^4+ (ružičast), Amˇ2^+ (žut) i AmOˇ2^2+ (crvenosmeđ). Oksidacijsko stanje +3 je najstabilnije, a stanje +4 nestabilno je u otopini. Poznati su trihalogenidi: AmF3 i AmCl3 (heksagonski, ružičasti) i AmBr3 (ortorompski, bijeli). Od oksida postoji alotropni americijev(III)-oksid (Am2O3, crvenosmeđi ili žutosmeđi, oba heksagonske strukture) i americijev(IV)-oksid (AmO2, crni, kubične strukture). S fluorom stvara žutosmeđi monoklinski americijev(IV)-fluorid (AmF4).

 

 Početna za: AMERICIJ, Am

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku