Info Pomoć  

 SAMARIJ, Sm  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 62
Relativna atomska masa 150,36
Naziv na hrvatskom Samarij
Internacionalni naziv Samarium
Oksidacijska stanja 2, [3]
Talište / Vrelište (K) 1350 / 2064
Elektronegativnost 1,17 / 3,1 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 4f66s2
Element je Prijel. el. (f orb)
Spada u grupu 3 / IIIb
Spada u skupinu Skandijeva sk.

SAMARIJ, Sm
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

OPĆENITO O ELEMENTU

Internacionalni naziv Naziv na Francuskom Naziv na Engleskom Naziv na Hrvatskom Naziv na Talijanskom Naziv na Nizozemskom Naziv na Njemačkom Naziv na Portugalskom Naziv na Španjolskom Naziv na Švedskom
Samarium Samarium Samarium Samarij Samario Samarium Samarium Samário Samario Samarium

 

Samarij je kemijski element iz skupine lantanida kojeg je 1879. g. u mineralu samarskitu ((Y,Er,Ce,U,Ca,Fe,Pb,Th)(Nb, Ta, Ti,Sn)2O6) spektroskopskom metodom otkrio Lecoq de Boisbaudran. Ime je dobio po navedenom mineralu koji je tako nazvan u čast ruskog rudarskog inženjera Samarskog koji ga je pronašao. U prirodi dolazi zajedno s ostalim lantanidima u raznim mineralima kao što su monacit (sadrži do 4,5% Sm203) i bastnezit (do 0,5% Sm203) koji služe i kao komercijalni sirovinski izvori. Samarij je sjajan srebrnosiv metal relativno postojan u suhom zraku. U vlažnom zraku gubi sjaj jer postepeno oksidira stvarajući zaštitni sloj oksida. Samarij je piroforan pa se obrađuje u atmosferi inertnog plina.


Slika 1. - Ova slika je preuzeta sa 
www.chemsoc.org
stranice. Prikazuje
Samarij u elementarnom stanju.

Ako je u prahu ili u obliku pahuljica pri temperaturi 150°C dolazi do samozapaljenja. Javlja se u dvije kristalne modifikacije: romboedarskoj (a) i kubičnoj (b), a prijelaz je pri 917°C. Iza gadolinija ima najveći udarni presjek za termalne neutrone pa je dobar apsorbens neutrona. O toksičnosti samarija malo se zna pa se preporuča pažljivo rukovanje. Za razliku od ostalih laganih lantanida, samarijeve soli i oksidi ne reduciraju se metalima barija, litija ili kalcija pa se ne može provesti elektrolitički postupak. Efikasan je reducens jedino lantan. Pomiješan s oksidom, Sm2O3, zagrijava se u vakuumu u tantalovom loncu pri čemu metalni samarij isparava i taloži se kao prah ili "spužva" na tantalovim ili bakrenim pločama. Tako dobiveni samarij pretali se u atmosferi inertnog plina i lijeva u grafitne kalupe.

Opća encikopedija (1977) 3. izdanje (osam svezaka). Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb.

 SAMARIJ, Sm

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku