Info Pomoć  

 Početna za: CIRKONIJ, Zr  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 40
Relativna atomska masa 91,224
Naziv na hrvatskom Cirkonij
Internacionalni naziv Zirconium
Oksidacijska stanja -2, 0, 1, 2, 3, [4]
Talište / Vrelište (K) 2125 / 4650
Elektronegativnost 1,33 / 3,64 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 4d25s2
Element je Prijelazni element
Spada u grupu 4 / IVb
Spada u skupinu Titanijeva sk.

CIRKONIJ, Zr
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

FIZIKALNI PODACI

Talište/K: 2125
Vrelište/K: 4650
Hspajanja/kJ mol^-1: 23,0
Hisparavanja/kJ mol^-1: 581,6
Gustoća/kg m^-3: 6506 [293 K]; 5800 [(l), talište]
Toplinska vodljivost/W m^-1 K^-1: 22,7 [300 K]
Molarni volumen/ cm^3: 14,02
Magnetska masena susceptibilnost/ kg^-1 m^3: +1,68 x 10^-8 (s)

Termodinamičke karakteristike (298,15 K  0,1 MPa)

Stanje fH°0/kJ mol^-1 fG°0/kJ mol^-1 S°/J K^-1 mol^-1 Cp/J K^-1 mol^-1
(s) 0 0 38,99 25,36
(g) 608,8 566,5 181,36 26,65

 

  Početna za: CIRKONIJ, Zr  

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku