Info Pomoć  

 VANADIJ, V  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 23
Relativna atomska masa 50,9415
Naziv na hrvatskom Vanadij
Internacionalni naziv Vanadium
Oksidacijska stanja -3, -1, 0, 1, 2, [3], [4], [5]
Talište / Vrelište (K) 2160 / 3650
Elektronegativnost 1,63 / 3,6 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 3d34s2
Element je Prijelazni element
Spada u grupu 5 / Vb
Spada u skupinu Vanadijeva sk.

VANADIJ, V
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

OPĆENITO O ELEMENTU

Internacionalni naziv Naziv na Francuskom Naziv na Engleskom Naziv na Hrvatskom Naziv na Talijanskom Naziv na Nizozemskom Naziv na Njemačkom Naziv na Portugalskom Naziv na Španjolskom Naziv na Švedskom
Vanadium Vanadium Vanadium Vanadij Vanadio Vanadium Vanadium Vanádio Vanadio Vanadin

 

VANADIJ je tvrd, siv ili srebrno-bijeli metal, netopiv u hladnoj kloridnoj i sulfatnoj kiselini; gustoća 5,98. Pojavljuje se u prirodi u dosta rijetkim mineralima, ali prati mnoge druge metale u njihovim rudama (uran, radij, aluminij). Iz ruda se redovito dobija kao legura ferovanadij sa 30 do 40% vanadija. Ta legura služi za proizvodnju specijalnih vanadijskih pentoksida i služi za dobivanje raznih drugih vanadijskih slitina. Danas se najviše vanadija troši u industriji tzv. vanadijskih čelika. Od vanadijevih spojeva najvažniji je vanadij-peroksid, V2O5, koji se dobiva pri preradi vanadijskih ruda; to je prah tališta 675°C, slabo topljiv u vodi; otapa se kiselinama i bazama i pri tom daje soli - vanadate. Vanadij služi za dobivanje čistog vanadija i njegovih spojeva, osobito za izradu vanadijskih katalizatora, potrebnih za proizvodnju sulfatne kiseline i sintetskog kaučuka.


Slika 1. - Ova slika je preuzeta sa 
www.chemsoc.org
stranice. Prikazuje
Vanadij u elementarnom stanju.

Opća encikopedija (1977) 3. izdanje (osam svezaka). Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb.

 VANADIJ, V

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku