Info Pomoć  

 HAFNIJ, Hf  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 72
Relativna atomska masa 178,49
Naziv na hrvatskom Hafnij
Internacionalni naziv Hafnium
Oksidacijska stanja 1, 2, 3, [4]
Talište / Vrelište (K) 2503 / 5470
Elektronegativnost 1,3 / 3,8 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 4f145d26s2
Element je Prijelazni element
Spada u grupu 4 / IVb
Spada u skupinu Titanijeva sk.

HAFNIJ, Hf
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

OPĆENITO O ELEMENTU

Internacionalni naziv Naziv na Francuskom Naziv na Engleskom Naziv na Hrvatskom Naziv na Talijanskom Naziv na Nizozemskom Naziv na Njemačkom Naziv na Portugalskom Naziv na Španjolskom Naziv na Švedskom
Hafnium Hafnium Hafnium Hafnij Afnio Hafnium Hafnium Háfnio Hafnio Hafnium

 

Metal srodan cirkoniju, nalazi se u malim količinama (1-2%) u svim cirkonijskim rudama; sjajan, bijel, rastezljiv metal koji se u malom omjeru upotrebljava u tehnici kao dodatak volframu pri proizvodnji niti za električne žarulje. Postojanje hafnija bilo je predviđeno još 1895. na osnovi jednog praznog mjesta u periodnom sistemu; element su 1923. otkrili G. V. Hevesy i D. Coster u Kobenhavnu rendgenskom spektrokemijskom analizom cirkonijskih minerala i nazvali ga prema latinskom nazivu Hafnia za Kobenhavn.


Slika 1. - Ova slika je preuzeta sa 
www.chemsoc.org
stranice. Prikazuje
Hafnij u elementarnom stanju.

Opća encikopedija (1977) 3. izdanje (osam svezaka). Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb.

 HAFNIJ, Hf

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku