Info Pomoć  

 Početna za: CIRKONIJ, Zr  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 40
Relativna atomska masa 91,224
Naziv na hrvatskom Cirkonij
Internacionalni naziv Zirconium
Oksidacijska stanja -2, 0, 1, 2, 3, [4]
Talište / Vrelište (K) 2125 / 4650
Elektronegativnost 1,33 / 3,64 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 4d25s2
Element je Prijelazni element
Spada u grupu 4 / IVb
Spada u skupinu Titanijeva sk.

CIRKONIJ, Zr
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

IZOTOPI

Broj izotopa (uključujući nuklearne izomere): 25
Masa izotopa:
od 82 do 101

Ključni izotopi

Nuklid: 90^Zr 91^Zr 92^Zr 94^Zr 96^Zr*
Atomska masa: 89,904703 90,905644 91,905039 93,906314 95,908275
Prirodna količina (%): 51,45 11,22 17,15 17,38 2,80
Nuklearni spin: 5/2+
Nuklearni magnetski moment: -1,303
Korištenje: E E, NMR E E E
*može biti radioaktivan sa vremenom poluraspada >3.6 x 10^17 god.

 Početna za: CIRKONIJ, Zr

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku