Info Pomoć  

 TITANIJ, Ti  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 22
Relativna atomska masa 47,867
Naziv na hrvatskom Titanij
Internacionalni naziv Titanium
Oksidacijska stanja -2, -1, 0, 2, 3, [4]
Talište / Vrelište (K) 1933 / 3560
Elektronegativnost 1,54 / 3,45 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 3d24s2
Element je Prijelazni element
Spada u grupu 4 / IVb
Spada u skupinu Titanova sk.

TITANIJ, Ti
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

OPĆENITO O ELEMENTU

Internacionalni naziv Naziv na Francuskom Naziv na Engleskom Naziv na Hrvatskom Naziv na Talijanskom Naziv na Nizozemskom Naziv na Njemačkom Naziv na Portugalskom Naziv na Španjolskom Naziv na Švedskom
Titanium Titane Titanium Titanij Titanio Titaan Titan Titânio Titanio Titan

 

U elementarnom stanju je crn ili siv metalni prah ili masivan metal sličan čeliku, obično zbog onečišćenja krt, u čistom stanju rastezljiv. Ima relativnu gustoću 4,49 (laki metal), tvrd je poput čelika, postojan na zraku i u morskoj vodi, topljiv u fluoridnoj i vrućoj kloridnoj kiselini, inače otporan prema kemikalijama. Služi za proizvodnju Titanij-karbidla TiC, kao sastojak tvrdih metala za proizvodnju predmeta koji treba da uz malu specifičnu težinu i veliku otpornost prema koroziji imaju veliku mehaničku čvrstoću (npr. u raketama, mlaznim motorima, dijelovima aviona i tekstilnih strojeva). Najveće količine Titanija proizvode se u obliku ferotitanija, legure željeza sa 15-40% titanija, koji se dobiva redukcijom minerala rutila (TiO) u prisutnosti željeza, a služi za dezoksidaciju i uklanjanje dušika iz metala pri proizvodnji osobito čvrstih, tzv. titanijskih čelika. Od spojeva titanija najvažniji je titanij-dioksid TiO2 (kao mineral: rutil i anatas), u čistom stanju bijel (na visokoj temp. žućkast) prah, netopljiv vodi, kiselinama i lužinama; upotrebljava se kao najkvalitetniji bijeli pigment (titanijsko bjelilo - TiO2) u bojama, lakovima i emajlima, a i u keramici, kozmetici i kao dodatak kaučuku i plastičnim masama.


Slika 1. - Ova slika je preuzeta sa 
www.chemsoc.org
stranice. Prikazuje
Titanij u elementarnom stanju.

Opća encikopedija (1977) 3. izdanje (osam svezaka). Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb.

 TITANIJ, Ti

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku