Info Pomoć  

 Početna za: NEODIMIJ, Nd  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 60
Relativna atomska masa 144,24
Naziv na hrvatskom Neodimij
Internacionalni naziv Neodyim
Oksidacijska stanja 2, [3], 4
Talište / Vrelište (K) 1294 / 3341
Elektronegativnost 1,14 / 3,0 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 4f46s2
Element je Prijel. el. (f orb)
Spada u grupu 3 / IIIb
Spada u skupinu Skandijeva sk.

NEODIMIJ, Nd
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

FIZIKALNI PODACI

Talište/K: 1294
Vrelište/K: 3341
Hspajanja/kJ mol^-1: 7,113
Hisparavanja/kJ mol^-1: 283,7
Gustoća/kg m^-3: 7007 [293 K]
Toplinska vodljivost/W m^-1 K^-1: 16,5 [300 K]
Molarni volumen/ cm^3: 20,59
Magnetska masena susceptibilnost/ kg^-1 m^3: +4,902 x 10^-7 (s)

Termodinamičke karakteristike (298,15 K  0,1 MPa)

Stanje fH°0/kJ mol^-1 fG°0/kJ mol^-1 S°/J K^-1 mol^-1 Cp/J K^-1 mol^-1
(s) 0 0 71,5 27,45
(g) 327,6 292,4 189,406 22,092

 

  Početna za: NEODIMIJ, Nd  

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku