Info Pomoć  

 NEPTUNIJ, Np  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 93
Relativna atomska masa 236,0482
Naziv na hrvatskom Neptunij
Internacionalni naziv Neptunium
Oksidacijska stanja 2, 3, 4, [5], 6, 7
Talište / Vrelište (K) 913 / 4175
Elektronegativnost 1,36 / n.a
Konfiguracija zadnje ljuske 5f46d17s2
Element je Prijel. el. (f orb)
Spada u grupu 3 / IIIb
Spada u skupinu Skandijeva sk.

NEPTUNIJ, Np
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

OPĆENITO O ELEMENTU

Internacionalni naziv Naziv na Francuskom Naziv na Engleskom Naziv na Hrvatskom Naziv na Talijanskom Naziv na Nizozemskom Naziv na Njemačkom Naziv na Portugalskom Naziv na Španjolskom Naziv na Švedskom
Neptunium Neptunium Neptunium Neptunij Neptunio Neptunium Neptunium Neptúnio Neptunio Neptunium

 

Neptunij je radioaktivan element iz skupine aktinida i prvi umjetno dobiven transuranijev element. Proizveli su ga E.M. McMillan i P.H. Abelson 1940. g. u Berkeleyju (Kalifornija) djelovanjem neutronskog zračenja na uranij. Izotop 239Np dobiven je u ciklotronu. Ime je dobio po planetu Neptunu. Također nastaje u nuklearnim reaktorima beta-raspadom izotopa 239U koji iz 238U nastaje uhvatom sporih (termalnih) neutrona. Poznato je sedamnaest radioaktivnih izotopa neptunija s masenim brojevima od 226 do 242. Najstabilniji izotop je 237Np s vremenom poluraspada t1/2=2,14 x 10^6 godina. Izotopi 231Np i 237Np raspadaju se emisijom alfa-čestica, 232Np i 234Np uhvatom orbitalnog elektrana, 233Np i 235Np uhvatom orbitalnog elektrana i emisijom alfa-čestice, 236Np uhvatom orbitalnih elektrana i beta-emisijom elektrana, a izotopi masenih brojeva 238 - 242 beta-emisijom elektrona. Kao metal u elementarnom stanju neptunij je vrlo gust i kovak, a ima relativno nisko talište (613ºC). Ortorompska a-faza s vodikom, kisikom, ugljikom, sumporom, fosforom i halogenim metalima stvara binarne spojeve.


Slika 1. - Ova slika je preuzeta sa 
www.chemsoc.org
stranice. Prikazuje
Neptunij u elementarnom stanju.

Opća encikopedija (1977) 3. izdanje (osam svezaka). Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb.

 NEPTUNIJ, Np

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku