Info Pomoć  

 URANIJ, U  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 92
Relativna atomska masa 238,0289
Naziv na hrvatskom Uranij
Internacionalni naziv Uranium
Oksidacijska stanja 2, 3, 4, 5, [6]
Talište / Vrelište (K) 1405,5 / 4018
Elektronegativnost 1,38 / n.a.
Konfiguracija zadnje ljuske 5f36d17s2
Element je Prijel. el. (f orb)
Spada u grupu 3 / IIIb
Spada u skupinu Skandijeva sk.

URANIJ, U
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

OPĆENITO O ELEMENTU

Internacionalni naziv Naziv na Francuskom Naziv na Engleskom Naziv na Hrvatskom Naziv na Talijanskom Naziv na Nizozemskom Naziv na Njemačkom Naziv na Portugalskom Naziv na Španjolskom Naziv na Švedskom
Uranium Uranium Uranium Uranij Uranio Uraan Uran Urânio Uranio Uran

 

Uranij je radioaktivan metal iz skupine aktinida kojeg je 1789. g. otkrio M. H. Klaproth u uranijevom smolincu (UO2). Elementarni uranij dobio je Peligot 1841. godine redukcijom anhidrida uranijevog klorida kalijem. Ime je dobio po planetu Uranu. U elementarnom stanju poput srebra bijel, razmjerno mekan i težak metal (rel. gustoća 18,685); smrvljen u prah, polako reagira s hladnom, brže s vrućom vodom. Zagrijan, izgara na zraku u oksid U3O8; s halogenima, klorovodikom i sumporom spaja se na sobnoj ili malo višoj temperaturi; s dušikom tvori nitride, razrijeđene kiseline lako ga otapaju uz razvijanje vodika; lužine na njega gotovo nikako ne djeluju. Uran je radioaktivan, izotopi U-238 i U-235 »praroditelji« su dvaju od tri poznata radioaktivna niza. Uran je u svojim spojevima po raširenosti u Zemljinoj kori između antimona i platine; ima ga dakle više nego srebra, joda, kadmija, žive i bizmuta. Poznato je oko 80 uranskih minerala, od kojih najviše desetak dolazi u obzir kao rude. (Najvažniji su od njih: uranov smolinac, uranit, UO2 (Rusija, Kanada, Zair) i njegova varijacija kleveit (Norveška), karnotit, uranilvanadat (Zair, Colorado, Utah) i nadalje torijanit (Th, UO2; Šri Lanka) i torit, tj. torij-silikat (ThSiO4) koji sadržava do 22% U3O8 (Norveška). Uran se dobiva iz smolinca otapanjem u sulfatnoj kiselini (pri čemu nastaju uranilsulfati) ili u otopini sode (pri s čemu nastaje uranilkarbonat), taloženjem uran-oksida magnezij-oksidom, odn. natrij-hidroksidom i redukcijom oksida ugljenom u el. peći. U primjeni su i metode s pomoću ionskih izmjenjivača i ekstrakcije organskim otapalima. Metalni uran služi za proizvodnju nuklearnog goriva. Najjači su proizvođači uranove rude SAD, Rusija, Kina, Kanada, Španjolska, Francuska, Češka, Australija, Zair, Južnoafrička Republika, Madagaskar, Argentina i dr.


Slika 1. - Ova slika je preuzeta sa 
www.chemsoc.org
stranice. Prikazuje
Uranij u elementarnom stanju.

Spojevi urana. U spojevima je uran tro-, četvero-, petero- i šesterovalentan; najstabilniji su spojevi šesterovalentnog urana. Uran-dioksid UO2 je smeđ do crn prah, netopljiv u vodi, teško topljiv u kiselinama, s talištem 2176°C. Uran-trioksid UO3 tvori narančasto-žuti ili poput opeke crveni prah netopljiv u vodi, topljiv u kiselinama; nastaje pri slabom grijanju uranilnitrata, a pri jačem grijanju prelazi u uran(IV, VI) oksid, U3O8 ili UO2 x 2UO3, koji tvori zelene do crne mase netopljive u vodi, a topljive u kiselinama. Od spojeva urana s halogenima važan je uran-tetrafiuorid UF6, svijetlo žuti ili bezbojni kristali koji na sobnoj temperaturi sublimiraju, a topljivi su u vodi, sumporougljiku, alkoholu i eteru; proizvodi se u procesu odvajanja izotopa U-235 (nuklearno gorivo) od U-238. Uranilacetat UO2(CH3COO)2 x 2H2O, žute fluorescentne rompske prizme, upotrebljava se kao reagens u analitičkoj kemiji. Uranilnitrat UO2(NO)2 x 6H2O - poput limuna žuti, higroskopni kristali sa zeleno-žutom fluorescencijom, lako topljivi u vodi, alkoholu i eteru - nastaje pri otapanju uranovih oksida u nitratnoj kiselini; upotrebljava se u fotografiji kao pojačavač.

 

Opća encikopedija (1977) 3. izdanje (osam svezaka). Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb.

 URANIJ, U

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku