Info Pomoć  

 PROTAKTINIJ, Pa  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 91
Relativna atomska masa 231,03588
Naziv na hrvatskom Protaktinij
Internacionalni naziv Protactinium
Oksidacijska stanja 3, 4, [5]
Talište / Vrelište (K) 2113 / 4300
Elektronegativnost 1,5 / n.a.
Konfiguracija zadnje ljuske 5f26d17s2
Element je Prijel. el. (f orb)
Spada u grupu 3 / IIIb
Spada u skupinu Skandijeva sk.

PROTAKTINIJ, Pa
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

OPĆENITO O ELEMENTU

Internacionalni naziv Naziv na Francuskom Naziv na Engleskom Naziv na Hrvatskom Naziv na Talijanskom Naziv na Nizozemskom
Protactinium Protactinium Protactinium Protaktinij Protoattnio Protactinium
Naziv na Njemačkom Naziv na Portugalskom Naziv na Španjolskom Naziv na Švedskom
Protactinium Protacnídio Protactinio Protaktinium

 

Protaktinij je radioaktivan element iz skupine aktinida, atomskog broja 91. Izotop 234Pa (u biti njegovo izomerno stanje), registriran pod oznakom UX2, otkrili su K. Fajans i O.H. Ghring 1913. g. u skupini kratkoživućih izotopa prirodnog raspadnog niza 238U i dali mu ime brevium. Godine 1918. O. Hahn i L. Meitner, a nešto kasnije te iste godine i F. Soddy i J. A. Cronston otkrili su dugoživući izotop 231Pu te mu dali prikladnije ime protaktinij prema grčkoj riječi protos - prvi (u smislu da je otkriveni najdužeživući izotop "prvi" i najvažniji). Protaktinij se u prirodi nalazi u tragovima u uranijevim i torijevim mineralima kao jedan od proizvoda u nizu radioaktivnog raspada. To je jedan od najrjeđih i najskupljih elemenata u prirodi, a u ostalim uranijevim rudama može ga se naći do 200 mg u toni minerala. Protaktinij je metal izrazitog sjaja koji se na zraku zadržava odredeno vrijeme.


Slika 1. - Ova slika je preuzeta sa 
www.chemsoc.org
stranice. Prikazuje
Protaktinij u elementarnom stanju.

Opća encikopedija (1977) 3. izdanje (osam svezaka). Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb.

 PROTAKTINIJ, Pa

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku