Info Pomoć  

 Početna za: NEODIMIJ, Nd  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 60
Relativna atomska masa 144,24
Naziv na hrvatskom Neodimij
Internacionalni naziv Neodyim
Oksidacijska stanja 2, [3], 4
Talište / Vrelište (K) 1294 / 3341
Elektronegativnost 1,14 / 3,0 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 4f46s2
Element je Prijel. el. (f orb)
Spada u grupu 3 / IIIb
Spada u skupinu Skandijeva sk.

NEODIMIJ, Nd
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

SPOJEVI, DOBIVANJE I UPORABA

Izdvajanje lantanida iz ruda je prilično složen postupak, a odvajanje neodimija od ostalih lantanida, u formi oksida, Nd2O3 može se provesti pomoću ionskih izmjenjivača. Sam elementarni neodimij dobiva se elektrolitičkom redukcijom fluorida (NdF3) kalcijem ili elektrolizom taline klorida (NdCl3).

Najstarija je primjena neodimija bila kao dekorativnog bojila za stakla jer je mogao dati vrlo široku lepezu purpurnih i ljubičastih nijansi boje. Neodimij se danas najviše upotrebljava kao dopirajuća primjesa u laserima. Primjese neodimija u monokristalu granata itrijevog-aluminijevog oksida (Nd-YAG) daju laserski medij u kojem lasersku emisiju vrše Nd3+ ioni. Nb2O3 dopiran u staklo također predstavlja laserski medij sličnih karakteristika. Smjesa od 75% neodimija i 25% praseodimija, poznata pod nazivom didimij, obično se koristi kao metalurški dodatak. U kombinaciji s barijevim titanatom (BaTiO3) dodatak Nb2O3 povećava dielektričnu čvrstoću kondenzatorskih dielektrika u širokom temperaturnom rasponu. Također se koristi kao dodatak fluorescentnim prahovima fosfatnog tipa. Zadnjih je godina razvijen novi feromagnetski materijal sastava Nd2Fe14B kao jedan od najjačih feromagneta.

 

 Početna za: NEODIMIJ, Nd

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku