Info Pomoć  

 Početna za: KURIJ, Cm  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 96
Relativna atomska masa 247,0703 (Cm-247)
Naziv na hrvatskom Kurij
Internacionalni naziv Curium
Oksidacijska stanja 2, [3], 4
Talište / Vrelište (K) 1610+-40 / n.a.
Elektronegativnost 1,3 / n.a.
Konfiguracija zadnje ljuske 5f76d17s2
Element je Prijel. el. (f orb)
Spada u grupu 3 / IIIb
Spada u skupinu Skandijeva sk.

KURIJ, Cm
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

KEMIJSKI PODACI

Otkriće: Kurij su 1944. pripremili G.T. Seaborg,  R.A. James i A. Ghiorso na Berkeleyju, Kalifornija, SAD.

Opis: Kurij je srebrnkast, radioaktivan metal. Podložan je djelovanju kisika, pare i kiselina, ali ne i lužina. Sam metal je stvoren reakcijom CmF3 sa barijevim parama pri 1200°C. Potencijalni je izotopni izvor energije, jer daje 3W toplinske energije po gramu. 

Elektronski afinitet (M -> M-)/kJ mol^-1: /

Radijus / pm
Ionski: Cm4+ 88; Cm3+ 99; Cm2+ 119
Atomski: 174

Elektronegativnost

Pauling: 1,3
Allred: 1,2 (procjena)
Apsolutna: /

Oksidacijska stanja

Atom Ljuska

U spojevima

Cm^2 f7 d1 CmO
Cm^3 f7 Cm2O3, Cm(OH)3, CmF3, CmCl itd., [CmCl6]^3+, Cm^3+ (aq), [Cm(C5H5)3]
Cm^4 f6 CmO2, CmF4, Cm^4+ (aq) vrlo nestabilan

 

  Početna za: KURIJ, Cm

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku